telefon +48 507 989 097
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

08 października 2021

Odrzucenie spadku

W sytuacji, gdy osoba zostaje powołana do spadku, czy to z testamentu, czy ustawy, ma możliwość tego spadku nie przyjąć i spadek odrzucić. Najczęściej spadkobierca decyduje się na odrzucenie spadku, chcąc uniknąć długów spadkowych. Jak odrzucić spadek? Są na to dwie ścieżki postępowania:

1. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed notariuszem. Jest to najszybsza, najtańsza i najmniej absorbująca droga do odrzucenia spadku.
2. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed sądem. Droga ta jest zdecydowanie bardziej czasochłonna i co wynika z naszego doświadczenia – bardziej stresująca dla spadkobiercy.

Czytaj więcej

20 września 2021

Koszty sądowe w sprawach o odszkodowanie

koszty sądowe w sprawach o odszkodowanie

Niejednokrotnie istotną przeszkodą, stojącą na drodze dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu przed sądem, jest konieczność ponoszenia kosztów związanych ze sprawą. Świadomość obowiązku zapłaty za samo przyjęcie przez sąd sprawy do rozpatrzenia może odstraszać poszkodowanych i powodować, że pomimo wysokich szans na wygranie sporu, nie podejmą oni odpowiednich kroków. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć tematykę kosztów sądowych i ułatwić podjęcie decyzji o złożeniu pozwu sądowego.

 

Czytaj więcej

31 sierpnia 2021

Miejsce pobytu dziecka po rozwodzie

rozwód

Jednym z elementów wyroku rozwodowego jest wskazanie miejsca pobytu dziecka stron. Mowa tu wyłącznie o dzieciach poniżej 18 roku życia, gdyż Sąd nie ingeruje w sytuację dziecka pełnoletniego. Miejscem pobytu w ujęciu prawnym jest miejscowość w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Na względzie należy mieć fakt, iż dwumiesięczny wyjazd na wakacje do babci czy do drugiego z rodziców nie przesądza o zmianie miejsca pobytu. Charakterystycznymi cechami w myśl których identyfikujemy miejsce pobytu jest niewielka odległość od siedziby placówki edukacyjnej, lekarza rodzinnego czy siedziby zajęć edukacyjnych.

Czytaj więcej

19 sierpnia 2021

Fundacje i stowarzyszenia

zdjęcie do aktualności

Organizacje pozarządowe, jako jednostki należące do tzw. trzeciego sektora, stanowią istotną część życia publicznego. Zdecydowanie skuteczniejsze jest zgrupowanie pewnej ilości środków pieniężnych, bądź zgromadzenie, w ramach jednej organizacji, kapitału ludzkiego, celem zrealizowania pewnego celu niezarobkowego – celu społecznego, bądź też prywatnego lub grupowego. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć istotę oraz sposób działania dwóch najpopularniejszych rodzajów organizacji pozarządowych w Polsce – fundacji i stowarzyszeń.

Czytaj więcej

18 czerwca 2021

Forma umowy pożyczki

umowa

Umowa pożyczki jest jedną z najpowszechniejszych umów prawa cywilnego, zaś styczność z pożyczką w rozmaitej formie miał niemal każdy z nas. Szczególną popularnością cieszy się zawieranie pożyczek w kręgu osób zaufanych – rodziny, znajomych, bądź też osób budzących szacunek swoim statusem społecznym. W takich sytuacjach, pieniądze przekazuję się z pominięciem pisemnego udokumentowania zawarcia umowy pożyczki, czy też chociażby pokwitowania przekazania pieniędzy. Osoby udzielające tego rodzaju pożyczek są często nieświadome komplikacji, które wynikają z zawarcia umowy ustnej, tj. bez pisemnego poświadczenia. Niniejszy artykuł pokazuje, dlaczego warto jest, nawet w sprawach pozornie błahych, zawierać pisemną umowę pożyczki.

Czytaj więcej

17 maja 2021

Podwyższenie alimentów

Młotek sędziowski

Wbrew pozorom sprawy o podwyższenie alimentów nie są sprawami łatwymi, a wniesiona sprawa nie zawsze kończy się wygraną. Na uwadze należy mieć bowiem okoliczności, jakie Sąd rozpatruje przy badaniu sprawy. Okolicznościami takimi są m. in. możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego oraz zakres uprawnionych potrzeb uprawnionego. Powyższe kwestie zawsze badane są w oparciu o wcześniej przeprowadzone postępowanie i wydany uprzednio w sprawie wyrok. Mamy w tym miejscu na myśli wyrok w sprawie rozwodowej, separacyjnej, unieważniającej małżeństwo lub o alimenty.

Czytaj więcej

16 kwietnia 2021

Przestępstwo zniesławienia

Młotek sędziowski

Obecnie często można spotkać się z zażartymi, burzliwymi dyskusjami, zarówno w sferze życia prywatnego, jak i w dyskursie publicznym. Zdarza się, iż w trakcie wymiany zdań, jedna ze stron próbuje zdyskredytować drugą w oczach opinii publicznej, celem zyskania przewagi w sporze.

Czytaj więcej

05 kwietnia 2021

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Młotek sędziowski

Potrzeba regulacji widzeń rodzica z dzieckiem przez Sąd ma miejsce w sytuacji, gdy rodzic nie zamieszkuje z dzieckiem na stałe, a ponadto nie jest możliwe wypracowanie porozumienia rodziców w zakresie sposobu i częstotliwości wykonywania kontaktu. A przecież ojciec i matka ma prawo i obowiązek utrzymywać kontakt z dzieckiem. 

Czytaj więcej

05 marca 2021

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

otwarta księga

Po uprawomocnieniu się orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności, najczęściej następuje niezwłoczne jej wykonanie. Istnieją jednak sytuacje, w których osadzenie w zakładzie karnym zostanie odłożone w czasie. Kodeks karny wykonawczy, dla określonej grupy skazanych, przewiduje obowiązek odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. W kodeksie zamieszczone są także przesłanki, wobec zaistnienia których sąd może (choć nie musi) zadecydować o odroczeniu wykonania kary.

Czytaj więcej

12 lutego 2021

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej

waga na stole i uścisk dłoni na drugim planie

Zawierając związek małżeński kobieta i mężczyzna stają się jednością nie tylko w kontekście duchowym, ale również w sferze finansów i majątku. Prawo polskie stwarza jednak możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej zarówno przed, jak i w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Czytaj więcej

25 stycznia 2021

Dochody z majątku wspólnego w trakcie trwania postępowania rozwodowego

Skłócona para

Zgodnie z polskim systemem prawnym małżonkowie do momentu orzeczenia rozwodu bądź orzeczenia unieważnienia małżeństwa, a dokładnie do chwili uprawomocnienia się wyroku nadal pozostają współmałżonkami. Pomimo tego, iż strony faktycznie nie pozostają już razem, łączy ich jednak szereg „wspólności”.


Czytaj więcej

09 grudnia 2020

Jak postępować wobec nieuczciwego najemcy ?

nieuczciwi najemcy, rozmowa osób

Zmorą każdej osoby wynajmującej mieszkania jest trafienie na nieuczciwego najemcę, który po pewnym czasie wynajmowania lokalu przestaje płacić czynsz. Zdarzają się również najemcy którzy, poza zwlekaniem z zapłatą należnego czynszu, wyrządzają znaczne szkody w lokalu, których następnie nie chcą pokryć z własnej kieszeni. Jakie możliwości walki z nieuczciwymi lokatorami daje wynajmującym polskie prawo?

Czytaj więcej

06 listopada 2020

Roszczenie alimentacyjne małżonka na zaspokojenie potrzeb rodziny w trakcie trwania postępowania rozwodowego.

Para przed rozwodem

Zgodnie z polskim systemem prawnym małżonkowie do momentu orzeczenia rozwodu bądź  orzeczenia unieważnienia małżeństwa, a dokładnie do chwili uprawomocnienia się wyroku nadal pozostają współmałżonkami. Pomimo tego, iż strony faktycznie nie pozostają już razem, łączy ich jednak szereg „wspólności”.

Czytaj więcej

29 października 2020

Jak odzyskać należności z faktury VAT ?

Jak przebiega postępowanie w przedmiocie zmiany płci ?

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że nie istnieje termin przedawnienia faktury VAT. Faktura VAT jest w istocie dokumentem księgowym. Podstawą wystawienia faktury VAT jest zawsze stosunek prawny, umowa która wystawienie faktury poprzedza i jest jej podstawą. Bez istnienia takiego stosunku prawnego moglibyśmy mówić o tzw. pustej fakturze, której wystawiania z całą stanowczością nie polecamy.

Czytaj więcej

25 września 2020

Jak przebiega postępowanie w przedmiocie zmiany płci ?

Jak przebiega postępowanie w przedmiocie zmiany płci ?

 

Procedura zmiany płci widniejącej w aktach stanu cywilnego osób transseksualnych w Polsce nie należy do najprostszych. Jest ona o tyle utrudniona, iż w polskim systemie prawnym nie znajdują się przepisy bezpośrednio umożliwiające zmianę płci w dokumentach na drodze urzędowej. Droga do tego, aby osobom, u których stwierdzony został transseksualizm i które podejmują kroki w celu biologicznej korekty płci, umożliwić odnotowanie zmiany w dokumentach urzędowych, została wytyczona w drodze interpretacji istniejących przepisów postępowania cywilnego, przez co istnieje obecnie linia orzecznicza precyzyjnie wskazująca, w jaki sposób dokonać urzędowej zmiany płci i jakie kroki należy ku temu podjąć.

Czytaj więcej

03 września 2020

Zasiedzenie prawa własności

Zasiedzenie prawa własności dom podzielony na pół klocki

 

Zasiedzenie to jeden ze sposobów nabycia prawa własności rzeczy. Następuje ono z mocy prawa, co oznacza, iż zasiedzenie następuje po spełnieniu ustawowych przesłanek. Do zasiedzenia nieruchomości nie jest konieczne orzeczenie sądu. Przepisy prawa wymagają złożenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia do sądu, ale ma ono charakter wyłącznie potwierdzenia, iż zasiedzenie już nastąpiło.

Czytaj więcej

19 sierpnia 2020

Negatywne przesłanki rozwodowe. Czy małżonek może nie dać rozwodu?

Negatywne przesłanki rozwodowe

 

Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją w której to jeden z małżonków nie wyraża woli pozostawania w związku małżeńskim i z tego względu domaga się rozwodu, podczas, gdy drugi z małżonków jest temu stanowczo przeciwny. Powyższa sytuacja, jak każda inna rozpatrywana jest dwojako. Bowiem nie można przecież zmusić kogoś do miłości, a tym samym do pozostawania w związku małżeńskim. Z drugiej jednak strony polski system prawny przewiduje sytuację, w której orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne.

Czytaj więcej

31 lipca 2020

Umowa pożyczki

Umowa pożyczki

 

Pożyczka jest jedną z najpowszechniejszych form czasowego powiększenia kapitału.
W życiu codziennym często dochodzi do udzielania pożyczek, czy to pieniężnych, czy pewnego rodzaju rzeczy. Z pożyczkami można również nierzadko spotkać się w kontaktach z instytucjami bankowymi. Zawarcie formalnej umowy pożyczki nie jest jednak tak proste, jak mogło by się to wydawać. Należy bowiem pamiętać o regulacjach dotyczących rzeczonej umowy, znajdujących się w Kodeksie cywilnym.

Czytaj więcej

15 lipca 2020

Odpowiedzialność za wypadek komunikacyjny

Odpowiedzialność za wypadek komunikacyjny

 

Odpowiedzialność sprawcy wypadku komunikacyjnego kształtuje się dwojako – na gruncie przepisów prawa karnego, jak i prawa cywilnego. Należy jednak na wstępie zwrócić uwagę, iż nie każda kolizja drogowa jest wypadkiem w rozumieniu przepisów prawa. Przydatna jest więc wiedza na temat tego, czym jest wypadek komunikacyjny, a także, jak za spowodowanie takiego wypadku odpowiada sprawca.

Czytaj więcej

03 lipca 2020

Odprawa za zwolnienie z pracy

odprawa za zwolnienie

 

Odprawa za zwolnienie z pracy jest pewną gratyfikacją przyznaną byłemu pracownikowi w wyniku utraty przez niego zatrudnienia. Problematyka odprawy uregulowana została w ustawie z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Odprawa za zwolnienie z pracy przysługuje zarówno w przypadku dokonania przez pracodawcę zwolnień indywidualnych, jak i zwolnień grupowych.

Czytaj więcej

10 czerwca 2020

Eksmisja małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania

eksmisja małżonka z domu

 

Niejednokrotnie życie pokazuje, że osoba z którą się związujemy poprzez zawarcie związku małżeńskiego nie jest osobą z którą jesteśmy w stanie funkcjonować na co dzień. Co zrobić w przypadku, gdy współmałżonek jest osobą konfliktową, a zamieszkiwanie z nim pod wspólnym dachem sprawia nam trudności i problemy? Naturalnym wyjściem z tej sytuacji jest złożenie pozwu o rozwód, jednak sprawy rozwodowe są rozciągnięte w czasie, poza tym nie zawsze rozwiązanie małżeństwa jest korzystne.

 

Czytaj więcej

05 czerwca 2020

Co oznaczają zwolnienia grupowe w pracy ?

Co oznaczają zwolnienia grupowe w pracy ?

 

Zwolnienia grupowe to termin kojarzony w większości z odbywającymi się w zakładzie pracy zwolnieniami dużej ilości pracowników. Pojęcie grupowych zwolnień pojawia się w polskim porządku prawnym i niesie ze sobą szereg warunków, którymi obwarowany jest pracodawca, oraz uprawnień przysługującym zwalnianym pracownikom. Niniejszy artykuł przybliży najważniejsze przepisy odnoszące się do zwolnień grupowych.

 

Czytaj więcej

21 kwietnia 2020

Podstawy odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

system dozoru elektronicznego

 

System dozoru elektronicznego to, zgodnie z ustawową definicją, ogół metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego, czyli kontroli zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Powszechnie nazywany systemem odbywania kary pozbawienia wolności w ramach tzw. „obrączki”.

 

Czytaj więcej

24 marca 2020

Obowiązek alimentacyjny

prawnik

 

Obowiązek alimentacyjny został uregulowany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w księdze III od artykułu 128-144. Obowiązek alimentacyjny ma duże znaczenie nie tylko prawne, ale również społeczne. Ma za zadanie zapewnić odpowiedni byt osobie, która została nim objęta.

W artykule 128 KRO ustawodawca stwierdza że jest to: „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) w linii prostej obciąża krewnych oraz rodzeństwo.

 

Czytaj więcej

02 marca 2020

Zastępcza kara pozbawienia wolności

figurka-prawnik

Uchylanie się od obowiązków nałożonych przez sąd w związku z wykonywaniem kary ograniczenia wolności wiąże się z poważnymi konsekwencjami, przewidzianymi w przepisach kodeksu karnego wykonawczego. W określonych ustawowo przypadkach sąd może zarządzić wykonanie w miejsce kary ograniczenia wolności zastępczej kary pozbawienia wolności. Niniejszy artykuł przedstawi dokładnie kwestie związane z karą zastępczą.

 

Czytaj więcej

11 lutego 2020

Przestępstwo oszustwa z art. 286 kodeksu karnego

uścisk dłoni

Oszustwo, znane również jako wyłudzenie, jest jednym z powszechniejszych przestępstw, polegającym na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie jej w błąd bądź wykorzystanie niezdolności ofiary do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Niniejsze omówienie przepisu art. 286 k.k., regulującego przestępstwo oszustwa, ma na celu przedstawienie jego istoty, kar grożących za jego popełnienie oraz omówienie sytuacji, kiedy nie jest oczywiste czy dany czyn można klasyfikować jako przestępstwo oszustwa.

 

Czytaj więcej

27 stycznia 2020

Jak uzyskać dopłatę odszkodowania komunikacyjnego?.

pisanie

Wielu poszkodowanych godzi się z każdą decyzją ubezpieczyciela, a tym samym z zaniżonym odszkodowaniem koniecznością i naprawy pojazdu z własnych środków lub rezygnuje z naprawy i sprzedają auto w stanie uszkodzonym, aby uniknąć dalszych kosztów. To z kolei sprawia, że kierowcy ponoszą dalsze straty. Jednakże poszkodowany ma prawo starać się o wyższe odszkodowanie i dopłatę. Pierwsze decyzja towarzystwa ubezpieczeń nie jest ostateczna i nawet po jej wydaniu poszkodowany może uzyskać dodatkowe pieniądze.

 

Czytaj więcej

24 września 2019

Podział majątku wspólnego po ustaniu rozdzielności majątkowej - czyli komu i co należy się po orzeczeniu rozwodu?

ksiazki

W pierwszej kolejności należy przedstawić sytuację majatkową małżonków po zawarciu małżeństwa. W takim przypadku dochodzi do powstania trzech mas majątkowych. Mówiąc wprost: moja, twoja i nasza. Po rozwodzie, po tym jak każdy odbierze to, co jego, pozostaje jeszcze podział tego, co nasze.

W wielu przypadkach jest tak, iż do podziału majątku może dojść już w wyniku wydania samego wyroku rozwodowego. 

 

Czytaj więcej

15 lipca 2019

Umowa pożyczki o wartości przekraczającej 1.000,00 zł w formie dokumentowej?

prawnicy

Na gruncie obowiązującego uregulowania umowy pożyczki dopuszczalne jest jej zawarcie w dowolnej formie – pisemnej lub ustnej. Ważność umowy pożyczki nie zależy przy tym w żadnej mierze od wartości udzielanej pożyczki. Niemniej jednak pożyczkodawca udzielający pożyczki powyżej 1.000,00 zł powinien liczyć się z istotnymi ograniczeniami w dowodzeniu faktu jej zawarcia przed sądem. Dochodzenie roszczeń wynikających z umowy pożyczki, dla której nie zachowano zastrzeżonej formy najczęściej okazuje się niemożliwe bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

 

Czytaj więcej

25 marca 2019

ODWOŁANIE DAROWIZNY NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO

sad

Darowizna jest umową przewidzianą na gruncie polskiego prawa cywilnego, mającą na celu zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku. Bezpłatny charakter oznacza, że druga strona umowy tj. obdarowany, nie musi nic świadczyć w zamian za uczynioną darowiznę. Główną i najczęściej spotykaną przyczyną dokonywania darowizn jest szczególna więź łącząca strony umowy. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują jednak kilka przypadków, w których możliwe jest odwołanie darowizny. 

 

Czytaj więcej