telefon +48 507 989 097
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Młotek sędziowski

Potrzeba regulacji widzeń rodzica z dzieckiem przez Sąd ma miejsce w sytuacji, gdy rodzic nie zamieszkuje z dzieckiem na stałe, a ponadto nie jest możliwe wypracowanie porozumienia rodziców w zakresie sposobu i częstotliwości wykonywania kontaktu. A przecież ojciec i matka ma prawo i obowiązek utrzymywać kontakt z dzieckiem. 

 

Przepisy prawa przewidują dowolność w zakresie form utrzymywania kontaktu rodzica z dzieckiem, wskazując wyłącznie przykładowe sposoby. Na powyższe składają się m. in. spotkania czy możliwość zabrania dziecka poza miejsce stałego pobytu. Jest to forma kontaktu nieobwarowana żadnymi ograniczeniami. Ma miejsce w sytuacji, gdy rodzic daje rękojmie prawidłowej opieki, a ponadto istniejąca między nim a dzieckiem więź jest trwała i silna. Wykonywanie kontaktu zgodnie z powyższym sposobem nie jest uzależnione od wieku dziecka, a wyłącznie od predyspozycji rodzica i więzi jaką utrzymuje z małoletnim.

Niejednokrotnie spotkaliśmy się jednak z sytuacją, w której rodzic nie sprawujący na co dzień bieżącej opieki nad dzieckiem, swoim zachowaniem nie tyle co zagraża dobru dziecka, ale nie daje gwarancji prawidłowej opieki. Niezależnie od powyższego utrzymywanie kontaktu rodzica z dzieckiem jest nie tylko jego prawem, ale i obowiązkiem. W celu umożliwienia rodzicowi wywiązania się ze swojej powinności, przepisy prawa dopuszczają możliwość ingerencji innych osób w sferę wykonywania kontaktów. Tak więc, zgodnie z przepisami prawa, rodzic ma prawo do kontaktu z dzieckiem w obecności drugiego rodzica, opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd. Powyższa forma kontaktu jest więc pewnym ograniczeniem, które wprowadzone może zostać wyłącznie po udowodnieniu, iż rodzic faktycznie nie wywiązywał się w przeszłości z powierzonej opieki. Dowodem w rozpatrywanej sprawie może być notatka z policyjnej interwencji, założona „Niebieska karta” lub zeznania świadków.

Niezależnie od powyższego, sąd może również ograniczyć kontakt rodzica z dzieckiem poprzez orzeczenie zakazu zabierania dziecka poza miejsce stałego pobytu, ale pozwalając na osobisty kontakt z dzieckiem, bez obecności osoby trzeciej. Tak jest w przypadku, gdy rodzic swoim zachowaniem w przeszłości doprowadził do sytuacji, w której zagrożone było życie lub zdrowie małoletniego, np. sprawując opiekę pod wpływem alkoholu, a jednocześnie nie zachodzi obawa, iż rodzic wyrządzi dziecku krzywdę. Powyższy sposób może zostać również orzeczony w sytuacji, gdy drugi z rodziców jest niepełnosprawny i nie ma fizycznej możliwości opieki nad dzieckiem.

Dalej ograniczającym sposobem wykonywania kontaktu, w szczególności w sytuacji, gdy rodzic swoim zachowaniem wywołuje obawę, iż mógłby narazić zdrowie lub życie dziecka jest zakaz spotkań osobistych z możliwością porozumiewania się na odległość. Orzeczenie wykonywania kontaktu poprzez porozumiewanie się na odległość ma również miejsce w sytuacjach, gdy rodzic zamieszkuje w znacznej odległości od pobytu dziecka. Ta ostatnia forma kontaktu została ostatnim czasie uaktywniona wobec panującej sytuacji epidemiologicznej oraz wprowadzonymi w związku z tym wszelkimi obostrzeniami.

W sytuacji w której kontakt rodzica dzieckiem nie tylko narusza, ale także i naraża dobro dziecka, sąd może zakazać utrzymywania kontaktu. Jest to najdalej idący sposób ograniczenia kontaktu, orzekany niezwykle rzadko. Wydanie postanowienia o zakazie kontaktu ma miejsce w sytuacji, gdy rodzic przykładowo popełnił przestępstwo, w którym pokrzywdzonym był małoletni. Uprzedzając nasuwające się wątpliwości, należy wskazać, iż w przypadku przestępstwa niealimentacji, powyższy zakaz nie ma zastosowania.

Kierując wniosek do sądu w celu uregulowania sposobu wykonywania kontaktu należy przede wszystkim przeanalizować dotychczasowe postępowanie rodzica oraz jego predyspozycje wychowawcze. Na względzie należy mieć fakt, iż najważniejsze w tej sytuacji jest dobro dziecka, a nie rozterki czy wzajemne pretensje rodziców. W przypadku wyrażenia woli oraz chęci analizy Państwa sytuacji rodzinnej, a w następstwie skierowania wniosku o uregulowanie kontaktu z dzieckiem, zapraszamy do kontaktu z Adwokatem Moniką Radomską pod nr telefonu 507 98 90 97, Kancelaria Adwokacka w Warszawie Praga Południe k/ronda Wiatraczna. Doradzimy jak skutecznie ustalić kontakty, widzenia z dzieckiem.