telefon +48 507 989 097
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokal komunalny - Warszawa, warunki nabycia

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest sprawą priorytetową każdego człowieka. Stąd przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego Dz. U. z 2022 r. poz. 172 oraz Uchwały nr XXIII/669/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy umożliwiają udzielenie pomocy w tym zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego w Warszawie. Uchwała Rady Miasta precyzuje zasady wynajmowania i zamiany lokali miasta stołecznego Warszawy w ramach pomocy mieszkaniowej.

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest sprawą priorytetową każdego człowieka. Stąd przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego Dz. U. z 2022 r. poz. 172 oraz Uchwały nr XXIII/669/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy umożliwiają udzielenie pomocy w tym zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego w Warszawie. Uchwała Rady Miasta precyzuje zasady wynajmowania i zamiany lokali miasta stołecznego Warszawy w ramach pomocy mieszkaniowej.

Pomoc może być udzielana osobom, które spełniają określone kryteria dochodowe oraz warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.

O formie udzielenia pomocy mieszkaniowej decyduje wysokość dochodu gospodarstwa domowego. W przypadku przekroczenia dochodu możliwe jest udzielenie pomocy mieszkaniowej poprzez wskazanie do najmu lokalu TBS. Szczegółowe regulacje w zakresie osób wskazywanych do najmu lokalu TBS określa zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy. Przez TBS należy przez to rozumieć Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195), w którym Miasto posiada 100% udziałów. Przyznanie lokalu, ma na celu poprawę warunków mieszkalnych. A mianowicie, osoba zamieszkuje w dotychczasowym lokalu, o powierzchni nie większej 10 m 2 / 1 osobę, w przypadku dwóch osób w gospodarstwie, to powierzchnia nie większa niż 14 m 2, a większej ilości (każda kolejna), to powierzchnia powiększona o 6 m

Jeżeli wnioskodawca w związku z warunkami mieszkaniowymi znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej i byłoby to zgodne z zasadami współżycia społecznego, zarząd dzielnicy na podstawie analizy i oceny sytuacji życiowej i majątkowej wnioskodawcy może postanowić o zwolnieniu z warunków zamieszkiwania kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy.

Uprawnionym, do najmu mieszkania komunalnego, jest osoba która:

 • podlega nakazowi opróżnienia zajmowanego dotychczas lokalu, stwierdzonego w wyroku przez Sąd,
 • nie ma tytułu prawnego do lokalu,
 • nie przekracza dochodów w wysokości ustalonej przez uchwałę danej gminy w sprawie,

Umowa najmu takiego lokalu, może być przedłużona na kolejny okres i jeśli dana osoba nadal spełnia określone wyżej warunki.
Wysokość czynszu, nie może przekraczać połowy najniższej stawki, która obowiązuje na mocy mieszkaniowego zasobu gminy.
Oprócz tego, należy spełnić warunki, co do wymaganych dokumentów, jakie należy złożyć. Są to obligatoryjnie:

 • wniosek o pomoc mieszkaniową,
 • deklaracja o wysokości dochodu wnioskodawcy w gospodarstwie domowym za okres 3 miesięcy, poprzedzającym datę wniosku o pomoc mieszkaniową,
 • zaświadczenie o dochodach każdej pracującej osoby/ zaświadczenie z Urzędu Pracy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nieodprowadzaniu składek (w przypadku osób bezrobotnych),
 • oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego,
 • oświadczenie o poprzednich miejscach stałego (czasowego) miejsca zamieszkania lub stałego pobytu
 • informacje o warunkach mieszkaniowych: wstępnych, zstępnych, współmałżonka wnioskodawcy/ osoby pozostającej we wspólnym pożyciu.

Formularze fakultatywne, należy złożyć w zależności od indywidulanej sytuacji wnioskodawcy i/lub członków osób z nim wspólnie mieszkających.

Dokumenty, składa się w urzędzie dzielnicy ostatniego zamieszkania, wniosek jest wolny od opłat, czas oczekiwania na odpowiedź do około 2 miesięcy.

Kiedy nie przyznaje się pomocy lokalowej? Zgodnie z treścią omawianej Uchwały miasta stołecznego Warszawy, ma to miejsce, gdy:

 • wnioskodawca, lub małżonek, bądź osoba będąca z nim we faktycznym pożyciu lub inna osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania jest właścicielem lokalu lub jego części lub/
 • posiada spółdzielcze prawo do lokalu, pod warunkiem, że może go używać lub gdy taka osoba posiada tytuł prawny do nieruchomość, której zbycie, bądź pożytki, dają możliwość zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie,

Pomoc taka, może nie zostać także udzielona jeżeli występuje "rażąca dysproporcja", pomiędzy stanem majątkowym przedstawionym we wniosku, a faktyczną wysokością dochodu wnioskodawcy lub osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą. Bądź zarząd dzielnicy uzna, że wnioskodawca może samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe.

Adwokat Monika Radomska w ramach Kancelarii Adwokackiej, prowadzonej w Warszawie na Pradze Południe udziela porad prawnych w zakresie najmu lokalu komunalnego, socjalnego w Warszawie.

Często wyszukiwane: lokal komunalny w Warszawie, najem mieszkania komunalnego, utrata mieszkania komunalnego, kancelaria Warszawa Praga Południe, adwokat Warszawa Praga Południe, utrata lokalu komunalnego, lokal socjalny, umowa najmu