telefon +48 507 989 097
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Co to jest zaprzeczenie ojcostwa ? Jak wygląda ustalenie ojcostwa dziecka?

młotek i książka

W praktyce spraw rodzinnych niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją w której małżonek twierdzi, iż dziecko zrodzone w trakcie trwania związku małżeńskiego nie pochodzi od niego. Oświadczenia małżonka takie pojawiały się również w znacznym okresie po orzeczeniu rozwodu. W związku z tym rodzi się pytanie czy mężczyzna wpisany w akcie urodzenia jako ojciec dziecka zmuszony jest pełnić już zawsze swoje ojcowskie obowiązki?

Co to jest zaprzeczenie ojcostwa ? Jak wygląda ustalenie ojcostwa dziecka?

W praktyce spraw rodzinnych niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją w której małżonek twierdzi, iż dziecko zrodzone w trakcie trwania związku małżeńskiego nie pochodzi od niego. Oświadczenia małżonka takie pojawiały się również w znacznym okresie po orzeczeniu rozwodu. W związku z tym rodzi się pytanie czy mężczyzna wpisany w akcie urodzenia jako ojciec dziecka zmuszony jest pełnić już zawsze swoje ojcowskie obowiązki?

Ustawodawca w tym zakresie ustanowił instytucję zaprzeczenia ojcostwa. Wskazać uprzednio należy, iż w polskim systemie prawnym obowiązuje zasada, iż dziecko zrodzone w trakcie trwania małżeństwa lub w okresie 300 dni od jego ustania pochodzi od małżonków. Powyższa zasada obowiązuje bezwzględnie, a jedynym wyjątkiem jest sytuacja w której kobieta po orzeczeniu rozwodu zawrze nowy związek małżeński i wówczas na świat przyjdzie potomek. Przyjmuje się wtedy, iż drugi mąż kobiety jest ojcem jej dziecka.

Natomiast w sytuacji, w której dziecko urodzi się w trakcie trwania związku małżeńskiego, rozwodu albo po jego orzeczeniu przyjmuje się, iż małżonek kobiety jest jego ojcem. W tym wypadku nie wystarczy tylko udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i na podstawie samych oświadczeń dokonać zmiany wpisu w akcie urodzenia. Aby obalić domniemanie ojcostwa należy skierować pozew do sądu.

Uprawnionymi do podjęcia powyższych działań są małżonek matki, matka, dziecko i prokurator. Małżonek matki uprawniony jest do wytoczenia powództwa w terminie jednego roku od dnia, w którym dowiedział się, iż dziecko od niego nie pochodzi. Na mężczyźnie spoczywa również ciężar wykazania, iż termin jednego roku rozstał zachowany. Małżonek matki pozywa wówczas dziecko oraz matkę, a jeśli ta nie żyje – tylko dziecko.

Matka dziecka wytacza powództwo przeciwko małżonkowi i dziecku, a jeżeli małżonek nie żyje – przeciwko dziecku. Dziecko natomiast pozywa swoją matkę oraz mężczyznę wpisanego w akcie urodzenia jako ojca. Jeśli matka dziecka nie żyje, dziecko wytacza powództwo wyłącznie wobec ojca, a jeśli ojciec nie żyje – wobec ustanowionego przez Sąd kuratora.

Legitymację do wytoczenia powództwa ma również prokurator. Działanie prokuratora uzależnione jest jednak od dwóch przesłanek, dobra dziecka i ochrony interesu społecznego. Decyzja co do wytoczenia powództwa przez prokuratora zależy wyłącznie od niego i nie jest uzależniona niczyim stanowiskiem. Prokurator ma jednak to uprawnienie, iż nie jest ograniczony żadnym terminem w zakresie złożenia pozwu. Istotne jest tylko, aby zmiana nie doprowadziła do naruszenia dobra dziecka oraz chroniła interes społeczny.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa składa się do Sądu Rejonowego miejsca zamieszkania pozwanego. Opłata sądowa jaką należy wnieść przy kierowaniu pozwu o zaprzeczenie ojcostwa wynosi 200 zł. W pozwie należy przywołać wszystkie fakty i dowody, jakie udało nam się zgromadzić na potwierdzenie swoich racji.

Warto w tym miejscu wskazać, iż nie zawsze Sąd zobowiązuje do przeprowadzenia dowodu z badania DNA. Jeśli matka dziecka przyzna, że ojcem dziecka jest inny mężczyzna, a ponadto wskaże jego tożsamość, Sąd może odstąpić od przeprowadzania badania.

Sprawy mają charakter bardziej złożony w sytuacji uchybienia terminowi. Uprawnionym do złożenia pozwu jest wówczas tylko prokurator. Zainteresowanemu w sprawie pozostaje tylko złożenie wniosku i wykazanie, że złożenie pozwu będzie odpowiadało dobru dziecka oraz interesowi społecznemu. Nie istnieje w tym zakresie jednolity katalog przesłanek odpowiednio zabezpieczających dobro dziecka czy interes społeczny. Każda sytuacja jest bowiem badana indywidualnie.

Jeśli posiadasz opisywany problem i nie wiesz, czy poradzisz sobie z procedurą sądową, a w szczególności z postępowaniem dowodowym, koniecznie skontaktuj się z prawnikiem. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są sprawami nie tylko wrażliwymi, pod względem emocjonalnym, ale również obarczone są szczególną wnikliwością w zakresie badania dowodów. Kancelaria Adwokacka w Warszawie położona w dzielnicy Praga Południe specjalizuje się w sprawach rodzinnych, sporządza pozwy, udziela porad i pomaga w rozwiązywaniu spraw o ustalenie ojcostwa dziecka.

Często wyszukiwane: kancelaria adwokacka na Pradze Południe, kancelaria prawna Grochów, adwokat Praga Południe, adwokat rodzinny, sprawy rodzinne, ustalenie ojcostwa, napisanie pozwu, zaprzeczenie ojcostwa