telefon +48 507 989 097
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRAWO CYWILNE

PRAWO RZECZOWE

Kancelaria świadczy usługi z zakresu czynności związanych z nieruchomościami oraz ruchomościami.
W wyżej wymienionej sferze świadczymy pomoc w obszarach nieograniczonych oraz ograniczonych praw rzeczowych tj.:

 1. własności,
 2. użytkowania wieczystego,
 3. użytkowania,
 4. służebności,
 5. zastawu,
 6. hipoteki,
 7. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Czynności prawne związane z nieruchomościami obejmują m. in. sprzedaż, podział, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, wyodrębnienie lokali, wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych, uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ustanawianie i znoszenie ograniczonych praw rzeczowych).

 

Szafka z książkami

 

W sferze rzeczy ruchomych zajmujemy się głównie czynnościami związanymi z obrotem nimi, głównie jest to zbycie, nabycie i ich utrata.

Kancelaria udziela we wskazanych powyżej sytuacjach odpowiedzi na stawiane przez klientów pytania prawne oraz wskazuje rozwiązania i doradza w zakresie wyboru toku postępowania. Szczególne znaczenie posiada w w/w przedmiocie umiejętność doboru najkrótszej, najbardziej ekonomicznej a zarazem satysfakcjonującej klienta drogi.

 

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

Ta dziedzina prawa obejmuje regulację z zakresu wymiany dóbr i świadczenia usług.

Są to jedne z najczęściej spotykanych spraw w wydziałach cywilnych sądów powszechnych. W sprawach takich stronami sporu są zarówno przedsiębiorcy jak również osoby fizyczne.

W ramach tej gałęzi prawa udzielamy pomocy prawnej dotyczącej:

 • etapu przesądowego (przesyłania wezwań do zapłaty, zgłaszania roszczeń, odwołań itp.)
 • prowadzenia sporów sądowych,
 • zawierania ugód,
 • czynności związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych,
 • reprezentowania stron w stadium dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie całego procesu zawarcia umowy, jak również na etapie jej realizacji. Szczegółowo objaśniamy zawarte w tego rodzaju porozumieniach postanowienia, gdyż ważne jest dla nas rozumienie często trudnych zagadnień prawnych, także przez klienta, tak by również sam potrafił ocenić ryzyko zaciągnięcia zobowiązania. Zwracamy uwagę na istotne z punktu widzenia zawierającego umowę punkty, przy sporządzaniu umów zaś próbujemy jak najskuteczniej zapobiegać pojawianiu się problemów w jej stosowaniu w przyszłości.

 

PRAWO SPADKOWE

Z momentem śmierci spadkodawcy dochodzi do otwarcia spadku. Następuje wówczas nabycie spadku przez osoby uprawnione. Pomoc prawna w dziedzinie prawa spadkowego rozpoczyna się jednak znacznie wcześniej, tj. od uzgadniania rozporządzeń testamentowych. Kancelaria pomaga również reprezentując strony w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku oraz w dochodzeniu zachowku, zapisów oraz poleceń.
W segmencie prawa spadkowego można również zasięgnąć porady prawnej, otrzymać pomoc przy sporządzeniu testamentu, pism w postępowaniu sądowym lub uzyskać reprezentację przed sądami powszechnymi.
Doniosłe znaczenie w tego typu sprawach ma dokonanie właściwej oceny prawnej zaistniałej sytuacji prawnej i udzielenie wyczerpującej odpowiedzi prawnej w zakresie przysługujących spadkobiercom należności. W tym celu konieczna jest dogłębna analiza konotacji oraz powiązań rodzinnych, pozwalająca na wywiedzenie właściwych wniosków.