telefon +48 507 989 097
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Umowa sprzedaży

Święta Bożego Narodzenia już za nami a część z nas, zapewne już kupuje lub zamawia podarki dla najbliższych na kolejne okazje przez sklepy Internetowe. Wobec znacznej ilości zakupów przez Internet warto przypomnieć podstawowe elementy umowy sprzedaży. 

Jest to umowa najczęściej zawierana w życiu codziennym. Uregulowana została w kodeksie cywilnym cz. III Zobowiązania w tytule XI.

 

Pojęcie umowy sprzedaży wyjaśnia art. 535 k.c. Stwierdzono w nim że: "Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę."

Stronami tej umowy są dwa podmioty:

  1. Sprzedawca
  2. Kupujący

Stronami umowy może być każdy podmiot prawa cywilnego - osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Nie mogą to być takie same podmioty.

Umowa sprzedaży ma za zadanie przenieść własność rzeczy, bądź prawa na nabywcę. Najważniejszym obowiązkiem sprzedawcy jest wydanie rzeczy kupującemu. Czynność ta, jest czynnością prawną i faktyczną. Co oznacza, że dochodzi dzięki temu do realizacji tej umowy.

Wydanie rzeczy kupującemu uregulowane jest w art. 544 k.c. Przepis mówi o tym, że jeżeli rzecz ma być wydana kupującemu, poza lokalem sprzedawcy, wydanie jej następuje, gdy sprzedawca przekaże ją przewoźnikowi.

Podstawowym zaś obowiązkiem kupującego jest zapłata określonej ceny oraz odbiór rzeczy. Warto zaznaczyć, że brak określenia ceny, skutkuje tym, że taka umowa jest nieważna.
Prawo do odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny, w której następuje wydanie rzeczy, biegnie od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub osoby przez nią wskazaną. Mówi o tym art. 27 i 28 Ustawy o prawach konsumenta Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21. Inną kwestią jest problem sprzedaży internetowej, bardzo obecnie rozwiniętej, głównie przez pandemię covid-19. Odnosząc się do tej problematyki należy odwołać się ponowie do ustawy o prawach konsumenta.

W art. 2 pkt 1 niniejszej ustawy, wyjaśniono znaczenie pojęcia "umowa zawarta na odległość". Jest to umowa zawierana z konsumentem bez jednoczesnej fizycznie obecności obu stron z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Zakupy internetowe, jakkolwiek rozpowszechnione, mogą być problematyczne. Osoby kupujące towar na stronie internetowej, również podlegają ustawie o prawach konsumenta. Konsument, zawierający umowę kupna towaru przez Internet, ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni liczonego od daty wejścia w jej posiadanie. Nie trzeba podawać przyczyny zwrotu. Aby go zwrócić, należy najpierw poinformować sprzedawcę o zamiarze jego zwrotu, w formie pisemnej przy użyciu formularza np. dostępnego u sprzedawcy bądź też użyć formularza z wymienianej wyżej ustawy o prawach konsumenta.

Konsument ma 14 dni na zwrot towaru, a sprzedawca tyle samo na oddanie pieniędzy. Ważne aby zawsze starać się w sposób rozsądny podchodzić do zakupów w sklepach, stacjonarnych lub internetowych. Istotne jest również, dokładne czytanie warunków umów, ofert i dopytanie o warunki umowę sprzedawcę.

Nasza Kancelaria Adwokacka Praga Południe w Warszawie oferuje pomoc prawną w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zapraszamy do kontaktu z adwokatem, radcą prawnym prawnikiem Kancelarii Adwokackiej Adwokat Moniki Radomskiej pod nr +48 507 989 097 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.